Gipspleister op Stucanet

Bij de toepassing van gipspleisters komt men vaak ondergronden tegen die als “kritisch” beschouwd kunnen worden, zeker in het kader van renovaties (vb. stabiele scheuren in het metselwerk). Geschilderde muren, bestaande instabiele pleisters, holle of bolle wanden, kolommen, gewelven, hellende daken, … Dankzij de verschillende varianten van de pleisterdrager Stucanet, is Knauf in staat om een duurzame oplossing aan te bieden voor de meest diverse gevallen in de praktijk.

Opbouw en varianten

In het Knauf gamma bestaan er 3 varianten van Stucanet, m.n. de Stucanet S, Stucanet 80 en de Stucanet SN. Elk variant is opgebouwd uit een metalen net in verzinkte staaldraden, met telkens een specifieke eigenschap:

  • De Stucanet S bezit een blad geperforeerd karton, en wordt vaak gebruikt in het kader van de afwerking van hellende daken. De soepelheid van dit net is een onmiskenbaar voordeel, zeker bij het bepleisteren van vrije en complexe vormen.
  • De Stucanet 80 is vrij gelijkaardig aan de Stucanet S, maar bezit een platte verstijvingsdraad (en dus niet rond). Hierdoor moet hij aan soepelheid inboeten, maar tegelijkertijd zijn grotere tussenafstanden van de draagstructuur mogelijk.
  • De Stucanet SN is gelijk aan de Stucanet S, maar zonder geperforeerd karton. Dit net wordt voornamelijk gebruikt op wanden waarbij de hechting van het pleister niet optimaal kan zijn (oude verflagen, instabiele pleisterlagen, stabiele scheuren in het metselwerk, …).
stucanet s knauf
Stucanet 80 knauf
Stucanet SN Knauf

Montage van de panelen

Het monteren van de panelen is sterk vergemakkelijkt door hun licht en soepel karakter. Ze zijn eveneens vrij eenvoudig te snijden en te plooien. Het is echter van belang om enkele basisregels in acht te nemen voor een correcte en duurzame plaatsing:

  • De panelen in de lengterichting plaatsen, en steeds loodrecht op de draagstructuur. Zorg er ook voor dat de voegen in verband geplaatst worden, en dat de voegen niet in lijn liggen met deur- en raamopeningen.
  • De panelen mechanisch bevestigen in de ondergrond, om de 15 cm. Verschillende types bevestigingen zijn in de handel beschikbaar (pluggen, schroeven, haken, …) ; het is vooral van belang om geschikte bevestigingen te kiezen in functie van de ondergrond, die bovendien voldoende corrosiebestendig zijn.
  • Voldoende overlapping voorzien tussen de panelen (min. 2 mazen in de lengterichting, min. 1 maas in de breedterichting).
  • De panelen onderling verbinden door middel van nieten, en dit om de 15 cm.

Voor meer details omtrent het monteren van de panelen, verwijzen wij graag naar onze Knauf Stucanetwijzer.

 

Bepleistering van de panelen

De toepassing van een gipspleister zal steeds in 2 lagen gebeuren, handmatig of verspoten, met behulp van een klassiek dikpleister zoals Knauf MP 75, Knauf ECOfin of Knauf Goldband

De 1ste laag dient om de draden te bedekken en zal een dikte van min. 10 mm bedragen. Deze laag wordt vervolgens horizontaal opgekamd met een pleisterkam, bij het begin van de binding.

De volgende laag wordt aangebracht na voldoende uitharding van de eerste. Elke laag moet een min. dikte van 10 mm hebben, met dus een totale dikte van min. 20 mm. Het is raadzaam om het pleister te ontkoppelen van aanpalende oppervlakken (zoals bv. wanden en plafonds), door het pleister vrij te snijden met een geschikt voorwerp.

Wij wensen ook de nadruk te leggen op een doeltreffende droging van de bepleistering, zeker gezien de dikte ervan. Wij verwijzen in die zin naar ons artikel« Hoe het pleister goed laten drogen ».

 

Bijkomende opmerkingen

De panelen Stucanet S kunnen mogelijk ook gebruikt worden in bepaalde toepassingen van brandwerende plafonds.

Volgens het classificatierapport 17600B biedt Stucanet, aangebracht op metalen profielen, in combinatie met het spuitpleister Knauf MP 75 (25 mm dik in één laag) een brandweerstand van 30 minuten.

Het technisch advies 2016-A-032 van het ISIB maakt het mogelijk deze opbouw ook op een houten draagstructuur toe te passen. Let wel, het is belangrijk dat in dit geval de bepleistering in één laag wordt aangebracht ! Het classificatierapport en technisch advies zijn beschikbaar op éénvoudige aanvraag bij onze technische afdeling (zie hieronder).

Check ook onze Stucanet video op ons YouTube kanaal, waarin een hellend dak wordt afgewerkt met Stucanet panelen.Indien u nog met vragen zit, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons Technical Competence Center