FAQ

Kunnen gipspleisters in een badkamer toegepast worden?

Gipsgebonden pleisters worden frequent en met succes toegepast in private badkamers .Feit is echter dat gipsgebonden materialen, indien ze constant onderhevig blijven aan vocht, op termijn zullen degraderen. Daarom moet je ze, daar waar nodig (vb. rond het bad en de douche), extra beschermen met speciale waterdichte producten of systemen die een volledige waterdichtheid garanderen.

Hoelang moet ik wachten alvorens een verflaag, behangpapier of betegeling aan te brengen op het gipspleister?

Het gipspleister moet volledig droog zijn alvorens hierop een betegeling of verflaag aan te brengen. Indien nodig moet het lokaal verwarmd worden (warme lucht kan meer vocht opnemen), maar veel belangrijker is deze vochtige lucht te evacueren uit het lokaal door een goede ventilatie of door gebruik te maken van speciale bouwdrogers (droogpotten). Onder goede omstandigheden kan een gipspleister al na een 4-tal weken voldoende droog zijn.

Wat is het verschil tussen een minerale pleisterlaag en een gipslaag?

Met een mineraal pleister (mineraal komt in vrije vorm in de natuur voor) wordt doorgaans een pleister uit cement of kalk met een korrel (zand, marmer, kalksteen, enzovoort) bedoelt. Maar ook een gipspleister is eigenlijk een mineraal pleister, aangezien een gipskristal een mineraal is. Er bestaan echter ook pleisters die mengelingen zijn van verschillende bindmiddelen (bijvoorbeeld kalkcementpleister).

Hoe werk ik de voeg af tussen een wand met gipsplaten en een bepleisterde muur die in elkaars verlengde staan?

Een muur bestaande uit een metselwerk en een gipspleister, of een wand die opgebouwd is uit een structuur met gipsplaten zijn twee totaal verschillende systemen met een verschillende werking. Indien deze muren in elkaars verlengde staan zou je kunnen stellen dat de aansluiting tussen de verschillende materialen (gipspleister-gipsplaat) eenvoudig opgevuld wordt met hetzelfde voegproduct dat je gebruikt voor het afwerken van de gipsplaten. Bij deze techniek is het risico op barstvorming ter hoogte van deze aansluiting, omwille van de verschillende werking van de systemen echter zeer reëel. De ideale oplossing is het voorzien van een zuivere en rechte uitzettingsvoeg ter plaatse van deze aansluiting. Dit kan je concreet verwezenlijken door gebruik te maken van een gipsplaat met een rechte en zuivere kant (het maken van een zogenaamde decoratieve schaduwvoeg) of door gebruik te maken van stop- of uitzettingsprofielen voor gipsplaten.

Hoe kan ik scheuren in een oude pleisterlaag herstellen?

Scheuren in een gipspleister kan men V-vormig opensnijden. Vervolgens behandelen met een primer Knauf Diepgrond en vervolgens terug opvullen met een hard voegproduct zoals Knauf Uniflott of een zacht voegproduct zoals Knauf Renoband. Later wordt het gehele plafond voorzien van een gepaste verflaag. Als de kans groot is dat barstjes en scheurtjes weerkeren, kan je een elastische plafondverf tegen scheuren aanbrengen. Verder kan je ook glasvliesbehang aanbrengen, het glasvlies is stevig genoeg om scheurtjes op te vangen. Glasvlies is het bekendst in verschillende reliëfdessins, maar bestaat ook in een gladde versie, die hiervoor ook geschikt is.

Kan ik een gipspleister aanbrengen op een metselwerk dat in zeer slechte toestand is?

Een gekend probleem is dat oude metselwerken soms zeer zacht, poederig en niet vast zijn. Ongeacht de voorbehandeling, zal de hechting van het pleister dan nooit optimaal zijn. Men kan opteren voor een speciale metalen wapening Knauf Stucanet SN die eerst met pluggen (let op: de pluggen moet corrosiebestendig, voldoende lang en compatibel met deze zachte ondergrond zijn) op de wand wordt bevestigd. Vervolgens wordt het gips doorheen de wapening op de ondergrond aangebracht. Een andere mogelijkheid is natuurlijk het plaatsen van een houten of metalen structuur met hierop gipsplaten die afgewerkt worden volgens de regels der kunst.

Gips en metalen liggers?

Bij plafonds van betonnen welfsels zit er vaak een stalen ligger midden in het plafondoppervlak. Gelukkig zijn er welfsels met een kleine uitsparing op hun kopse kanten. Daardoor komen de onderkant van het betonwelfsel en de basisflens van de ligger op hetzelfde niveau te liggen. Plaats altijd een plastieken folie tegen de metalen ligger om roestvorming achteraf te vermijden. Bevestig vervolgens de metalen pleisterdrager Stucanet op de welfsels aan beide zijden van de flens. Bepleister dit in twee lagen. Voorkom direct contact tussen het gips en de stalen ligger. Rusten de welfsels op de basisflens? Dan is een afgetekende scheiding van de ligger onvermijdelijk.

Tegelen op gipspleister

Gipspleisters kan je probleemloos gebruiken in ruimtes zonder risico op spatwater, zolang het pleister éénlagig en 10 mm dik is. Voor een goede hechting moet je het pleister ruw schrapen tijdens de afbindingsfase. Is er gevaar op spatwater? Strijk dan het pleister vooraf in met een afdichtingsemulsie. Zo voorkom je waterinfiltratie.

Gipspleister in het dak

Dat kan met een pleisterdrager. Er bestaan twee types: de Stuc-plaat en Stucanet. Beide types schroef of niet je op een tegenbelatting. Laat daarbij voldoende ruimte tussen de rugzijde van de drager en het achterliggende dampscherm.

De Stuc-plaat is een speciale gipsplaat met een specifiek karton. Dit biedt een uitstekende hechting als je de platen monteert volgens de verwerkingrichtlijnen van de fabrikant. Laat op de langse zijde een voeg van 5 tot 8 mm om de doorgang van het gipspleister naar de rugzijde van de plaat toe te laten. Bedek daarna het volledig oppervlak met pleistergips en werk af.

Oplossing twee is Stucanet, een pleisterdrager van gegalvaniseerde staaldraden en geperforeerd karton, die in twee lagen bepleisterd wordt. De eerste laag gips ruw je op met een stuckam. De pleisterdrager zal dan stabiliseren. Is het gipspleister hard, dan kan je een tweede laag aanbrengen en nadien volledig afwerken. Zorg tussen het gepleisterd oppervlak en de opstaande muren voor een permanente voeg. Daarmee vang je eventuele spanningsverschijnselen op.

Om onze websites beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt Knauf gebruik van cookies
Meer weten Ik aanvaard