Knauf MP 75 L Fire, het pleister voor brandbescherming

Als het op passieve brandbescherming aankomt, biedt Knauf verschillende oplossingen aan, zoals systemen met (brandwerende) gipskartonplaten of (brandwerende) gipspleisters. Een bijzonder gipspleister is de MP 75 L Fire, speciaal ontworpen om brandweerstanden van 30 tot 240 minuten te bereiken, in functie van het toepassingsdomein en de toegepaste dikte..

Knauf MP 75 L Fire, over wat gaat het exact?

Knauf MP 75 L Fire is een gipsgebonden pleister, voorgemengd in de fabriek met speciale toeslagstoffen, die het toelaat om bouwelementen brandwerend te beschermen op een eenvoudige en veilige manier. Hoewel de MP 75 L Fire een gipsgebonden pleister is, verschilt zijn toepassingsgebied t.o.v. een traditionele gipspleister (zoals MP 75) en laat deze zich door zijn specifieke samenstelling ook anders afwerken.

Waar dient het voor?

De MP 75 Fire zal vooral door ontwerpers en voorschrijvers gewaardeerd worden in het kader van specifieke projecten, daar waar een verhoogde brandbescherming vereist is van specifieke bouwelementen (bv. hoge gebouwen, ziekenhuizen, parkings, winkelcentra, enz.).

Men kan hierbij 4 grote toepassingsdomeinen onderscheiden:

  • Bescherming van betonnen kolommen en balken (volgens EN 1992-1-2)
  • Bescherming van betonnen plafonds en wanden (volgens EN 1992-1-2)
  • Bescherming van stalen kolommen en balken (volgens EN 1993-1-2)
  • Bescherming van betonnen plafonds met geprofileerde staalplaten (volgens EN 1994-1-2)

De MP 75 L Fire bezit een Europese technische goedkeuring (ETA 11/0229), die de basis vormt voor de bovengenoemde toepassingsgebieden, alsook de brandwerende eigenschappen. De bovengenoemde ondergronden moeten in de eerste plaats voldoen aan de bijhorende Europese normen om in aanmerking te komen voor brandbescherming met behulp van MP 75 L Fire.

Wat zijn de voordelen?

  • Kan rechtstreeks op het constructieve element worden aangebracht, zonder bijkomende maatregelen
  • Aanzienlijk hoger rendement dan vergelijkbare producten
  • Kostenbesparing door de relatief geringe dikte in vergelijking tot systemen met een pleisterdrager- of droogbouwsystemen
  • Eenvoudig aan te brengen met standaard pleistermachines (PFT G4)

Hoe wordt het aangebracht?

Voorbereiding van de ondergrond

Controleer metalen elementen op roest en verwijder het indien nodig. Breng zo nodig een roestwerende verf op basis van epoxyhars, alkyd of zinksilicaat aan volgens de instructies van de fabrikant. Alle oude bekledingen moeten worden verwijderd. Op betonnen oppervlakken moeten ontkistingsolie, sinterhuid en andere onzuiverheden vooraf worden verwijderd. In het algemeen moet de ondergrond altijd stabiel, schoon en droog zijn.

Toepassing

Zoals hierboven vermeld kan de MP 75 L Fire worden verspoten met een PFT G4 machine, met specifieke instellingen die u in de technische fiche kunt terugvinden (ajouter lien).

Het pleister wordt rechtstreeks op de ondergrond aangebracht, zonder primer of voorbehandelingsproduct, en in de minimaal vereiste dikte. In tegenstelling tot een klassieke MP 75 wordt het gips niet vlakgezet en opgeschuurd, maar wordt het meestal ruw aangespoten. Indien een gladde afwerking vereist is, wordt de MP 75 L Fire vlakgezet en kan verder afgewerkt worden met een dunpleister op gipsbasis of een organische spuitplamuur; neem in dat geval contact op met onze technische afdeling. Een klein toepassingsvoorbeeld kan men bekijken op de volgende YouTube-video: https://www.youtube.com/watch?v=L7h_222U-S8

Hoe wordt de vereiste dikte bepaald?

De bepaling van de vereiste dikte van MP 75 L Fire is onlosmakelijk verbonden met de ondergrond en hangt af van de situatie op de werf en van de brandwerende eisen die gesteld worden. In functie van de eigenschappen van de ondergrond (bv. bestaande betondekking, dikte van het element, type van de stalen ligger/kolom, enz.) wordt de dikte van het pleister bepaald. In onze systeembrochure P91 (ajouter lien) worden enkele rekenvoorbeelden uitgewerkt. U kunt ook steeds contact opnemen met onze technische afdeling voor de berekening.

Besluit

Het brandwerend pleister Knauf MP 75 L Fire bezit vele voordelen die door zowel voorschrijvers als stukadoors zullen worden gewaardeerd. U vindt alle gerelateerde technische informatie terug in het technische productblad en de gedetailleerde systeembrochure P91. Onze technische afdeling blijft uiteraard ter beschikking voor de begeleiding en ondersteuning in uw projecten.