Behandeling van de ondergrond alvorens te bepleisteren

Om bepleisterd te worden dient een ondergrond in het algemeen proper, droog, homogeen, stabiel en voldoende absorberend (maar ook niet teveel) te zijn, en tevens een voldoende oppervlaktecohesie te vertonen.

Echter is het soms mogelijk dat sommige oppervlakken niet aan al deze voorwaarden voldoen ; in zulke gevallen is een voorbehandeling van de ondergrond noodzakelijk om te kunnen bepleisteren. Om deze voorbehandeling uit te voeren gebruikt men “voorstrijkmiddelen” of “primers” die als rol hebben om voor bepaalde ontbrekende eigenschappen van de ondergrond te zorgen, teneinde de duurzaamheid van de latere afwerkingslaag te garanderen. Alvorens een binnenbepleistering aan te brengen is het raadzaam om zich de volgende vragen te stellen betreffende het eventuele gebruik van een primer :

Er zijn 3 criteria voor de keuze van een primer:

Naast deze 3 factoren bestaat er een algemene richtlijn die steeds gerespecteerd moet worden :

 

De primers moeten altijd op een droge ondergrond aangebracht worden : het restvochtgehalte dient lager dan 3 of 4 % in massa te zijn (afhankelijk van de producten).

Knauf bezit een breed gamma van primers, want er bestaan veel soorten ondergrronden (beton, gipskartonplaten, cellenbeton, bestaande pleisters, …).

Wat betreft de voorbehandeling van de ondergrond alvorens met gips te bepleisteren, kunnen wij 3 grote primergroepen onderscheiden :

1. Hechtbruggen

Betokontakt_20 kg 2018.png

 

Deze worden op zeer zwak of niet zuigende ondergronden gebruikt (zoals glad beton, prefabbeton, …), teneinde de hechting van het pleister te verbeteren.

In ons gamma bestaan hiervoor 2 verschillende primers : de Knauf Betokontakt en de Knauf Betospray.

De eerste wordt manueel aangebracht met een rol, de tweede kan machinaal gespoten worden (bv. met de Knauf PFT Samba).

 

 

2. Primers voor de regulatie van het zuigvermogen

Stuc-Primer.JPG

 

Deze primers worden gebruikt om het zuigvermogen van zeer absorberende ondergronden (zoals cellenbeton, kalkzandsteenblokken, sommige snelbouwstenen, …) te verlagen of te reguleren.

De primer belet dat een deel van het aanmaakwater (nodig voor de uitharding van het pleister) door de ondergrond wordt opgenomen.

Hiervoor raden wij u aan om de Knauf Stuc-Primer te gebruiken. 

 

 

3. Verhardings-en fixatiemiddelen

Primer apprêt universel.JPG

 

Sommige ondergronden kunnen stabiel zijn maar vertonen in sommige gevallen een krijtend of kruimelig oppervlak.

In zulke situaties is het belangrijk om deze voor te behandelen met een primer die het oppervlak zal fixeren, teneinde de negatieve invloed van losse en instabiele deeltjes op de hechting te vermijden.Vaak worden deze primes dus gebruikt op oude bestaande pleisters, op afgekapte zones, …

Voor dit type voorbehandeling kunnen wij het produt Knauf Primer Universeel aanraden.

 

 

Besluit

De voorbereiding van een ondergrond aan de hand van een primer maakt dus deel uit van een compleet systeem van 3 elementen :

  1. De ondergrond
  2. De primer
  3. Het gipspleister

De primer en het pleister moeten dus volledig compatibel zijn ; in die zin is het aangeraden om met producten vaan éénzelfde fabrikant te werken.

Het is ook belangrijk te vermelden dat Knauf niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de definitieve beslissing om een primer aan te brengen (of niet) op een oppervlak. Deze beslissing valt onder de verantwoordelijkheid van de stukadoor die de situatie moet oordelen in functie van de omstandigheden die hij tegenkomt ; naast de eigenschappen van de ondergrond bestaan er ook andere factoren die een invloed kunnen hebben op de keuze van een primer (temperatuur, relatieve vochtigheid, ventilatie in het lokaal, gewenste afwerkingsgraad, …).